içinde

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi de üç katlı pembe bir evde doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, Annesi Zübeyde Hanım’dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü okullar ise şu şekildedir. Mustafa Kemal Atatürk İlkokul öğrenimini Mahalle Mektebi ve Şemsi Efendi Okulunda, Ortaokul öğrenimini Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesinde, Lise öğrenimini Selanik Askeri İdadisi ve son olarak Üniversite eğitimini Harp Okulu ve Harp Akademisinde tamamlamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk 1893 yılında Askeri Rüştiyede okumaktayken matematik öğretmeninin direk olarak ona Kemal ismini vermesiyle adı Mustafa Kemal olmuştur. Harp Akademisinde yüzbaşı ünvanını alarak Şam’da görevlendirilmek üzere atanmıştır. Türkiye coğrafyasında Osmanlı Devleti hakimiyetindeyken katıldığı savaşlar ise Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşıdır.

1905 yılında ise Şam’da 5. Ordu Komutanı,1907 yılında Makedonya’daki 3. Orduya görevi verilmiştir. Mustafa Kemal Manastır ve Selanik’te görev içerisindeyken 1909 yılında İstanbul’daki 31 Mart ayaklanmasını bastırarak Hareket Ordusuna görev almıştır. Kısa zamanda ayaklanmaları bastırdıktan sonra Arnavutluk isyanını bastırmak için göreve getirildi.

Mustafa Kemal 1911 yılında İtalya ülkesindeki Trablusgarp’a asker çıkarmasından dolayı Tobruk’a gönderilmiştir. Türk Kuvvetlerini Tobruk ve Derne’de başarılı bir şekilde yöneterek Binbaşı rütbesiyle 1912 ve 1913 yılları arasında Balkan Savaşına katılmıştır. Bu süre zarfında Edirne’yi Bulgaristan işgalinden geri alacak kolorduda görev yapmıştır. 1913-1915 yılları içerisinde Sofya bölgesindeki ataşe olarak bulunmuştur.

Birinci Dünya Savaşında ise 1915 yılında 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşına katılmıştır. Gelibolu üzerindeki düşman saldırısını başarılı bir şekilde durdurarak “Anafartalar Kahramanlık” ünvanını kazanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir

1916 yılında Doğu Cephesinde Kolordu Komutanı olarak atanmasıyla Generalliğe yükseltilmiştir. Rus saldırısını durduran Mustafa Kemal bu süre zarfında Bingöl ve Muş’u düşmandan temizleyerek geri almıştır.

1917 yılında Filistin ve Suriye bölgesinde 7. Ordu Komutanlığa atanmıştır. Aynı yıl içerisinde Veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitmişlerdir. Alman Genel Karargahı ve Alman savaş cephelerindeki izlenimlerini ve incelemelerini yapmıştır.

1918 yılında Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanıyken Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesi ile beraberinde imzalanmakta olan Mondros Ateşkes Antlaşması dolayısıyla İstanbul’a gelmiştir. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacı ile görevini gizli olarak tutmakta olan Ordu Müfettişliği ile İstanbul’dan ayrılmıştır. Karadeniz üzerinden 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkarak 22 Haziran 1919 yılında Amasya Genelgesi’ni yayımlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Prof. Dr. Celal Şengör tarafından paylaşılan Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru’nun bilinen tek fotoğrafını paylaştı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna Çıktığı Gemi

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna Çıktığı Gemi

Türk milletine “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede içerisinde olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması gerektiğini Sivas’ta kongre düzenleyeceğini bildirdi. Ayrıca Osmanlı hükümetinin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23 Temmuz 1919 yılında Erzurum, 4 Eylül 1919 yılında Sivas’taki kongrelerin başkanlığını yapmıştır. Bu iki kongrede “Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükümetin kurulacağı ve bir milli meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği” kararını almıştır. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurarak Ankara’da göreve başlamıştır. Mustafa Kemal Meclis ve Hükümet Başkanı olarak seçildi. Osmanlı Hükümeti ve İtilaf Devletleri içerisinde imzalanan Sevr Antlaşması’nı Türk milletinin kesinlikle kabul etmediğini tüm dünyaya duyurdu.
23 Nisan 1920 yılında Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile beraberinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu gerçekleştirildiğinin müjdesini verdi.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir

Meclis Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla bir şekilde yönetmesi ile yeni Türk Devleti’nin kuruluşunu hızlandırmıştı. 1 Kasım 1922 yılında hilâfet ve saltanat birbirinden tamamen ayrıldı, saltanat ortadan kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim anlayışını ve tüm bağlarını ortadan kaldırdı.

13 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet idaresi kabul edilerek Mustafa Kemal oy birliğiyle ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1938 yılındaki vefatına kadar arka arkaya 4 kez Cumhurbaşkanı olarak seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı olmuştur.30 Ekim 1923 yılında İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet’in ilk hükümeti kurulmuştur. Mustafa Kemal 24 Kasım 1934 yılında 2587 kanuna göre Atatürk soyadı verilerek bu soyadının herhangi bir kişi tarafından kullanılması Türkiye Cumhuriyeti tarafından yasaklandı.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir

Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerini hafifletmek amacıyla ve ülkenin kalkınmasını hızlandırma hedefi ile 1933 yılında Beş Yıllık Sanayi Planı genelgesini başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atılmıştır; 1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne girilmesi, 1934 yılında Balkan Antantı’nın imzalanması, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1937 yılında Sadabat Paktı gibi girişimlerin yapılması Türkiye için önem Dünya için ise övgü uyandırdı.

Atatürk’ün sağlık durumu 1937 yılından itibaren fazlaıyla bozulmaya başlamıştı. Mustafa Kemal Atatürk’e 1938 yılında siroz teşhisi konulmuştu. Avrupa’dan doktorlar getirildi. Atatürk “Beni Türk Hekimlerine Emanet Edin” sözü günümüze kadar gelen sözlerinden bir tanesidir. Türk ve yabancı doktorların uyguladıkları tedaviler ne yazık ki sonuç vermedi.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05 geçe İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti. Cenazesi çok büyük bir tören ile Ankara’ya uğurlandı. Mustafa Kemal Atatürk 21 Kasım 1938 yılında Ankara’daki büyük bir törenle Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine yerleştirildi. 10 Kasım 1953 yılında ise kendisi için yapılan Anıtkabir’deki ebedi istirahatgâhında toprağa verilmiştir. Vasiyetinde ise varlığını Cumhuriyet Halk Fırkası’na, Türk Tarih Kurumu’na ve Türk Dil Kurumu’na bıraktı, Makbule Atadan’ın Çankaya’da oturmasını istedi, Sabiha Gökçen için ev ve para verilmesini istedi, ayrıca İsmet İnönü’nün çocuklarına yurt dışı eğitimleri için gerekli olan desteğin verilmesini bizzat vasiyetinde dile getirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Kimdir

Mustafa Kemal Atatürk Eserleri

Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
Takımın Muharebe Talimi (Almancadan çeviri – 1908)
Cumalı Ordugâhı – Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1910)
Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
Bölüğün Muharebe Talimi (Almancadan çeviri – 1912)
Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
Nutuk (1927)
Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan ile hazırladı) (1930)
Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)
Türk Gençliğine Hitabe
Onuncu Yıl Nutku
Bursa Nutku
Balıkesir Hutbesi

Onay Verildi ailesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu için tüm Türk Halkı ve Türk Gençleri adına teşekkür ediyorum ve Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz içinde Allah’tan rahmet diliyorum.

Onay Verildi olarak verdiğimiz bilgiler doğrultusunda ana kaynak olarak Mustafa Kemal Atatürk Wikipedia sayfasından yararlanılmıştır. Çok yakında Türkiye’de yer alan en detaylı Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı içeriğimizi sizlerle paylaşacağız.

Ne düşünüyorsun?

Uğur Can Oner tarafından yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

PlayStation 5 Resmen Tanıtıldı

Sony PlayStation 5 Resmen Tanıtıldı

Florence Nightingale Kimdir

Florence Nightingale Kimdir