Onayverildi.com ‘u güvenli, kaliteli ve etkin hale getirmek için Kullanım Koşulları aşağıdaki maddeleri uygulama konusunda hassasiyetinizi göstermeniz gerekmektedir.

Hakaret ve Kişisel Bilgiler

Onay Verildi olarak ifade özgürlüğünü desteklemekteyiz. Fakat, Onay Verildi üyelerimizin kendilerini özgür bir biçimde ifade etme imkanı sunarken herhangi başka bir Onay Verildi üyesini taciz etme veya karalama imkânı sunulmamaktadır. Kişi veya grupların hiçbir şekilde din, dil, cinsiyet,  ırk , etnik köken, milliyetini ve siyasi görüş aşağılayıcı bir duruma kesinlikle izin verilmemektedir. Saldırgan davranışlar içerisinde bulunan ve tehdit, taciz, özel yaşama saldırı gibi herhangi bir Onay Verildi kullanıcısının kişisel özgürlüğüne yada kişisel bilgilerinin ifşa edilme durumu yaşanması kesinlikle hoşgörü ile karşılanmayacaktır. Bu içeriğe sahip olan yorum, konu ve yazılan içeriklerin hiçbiri uyarı hiçbir uyarı olmaksızın silinecek ve Onay Verildi yönetimi tarafından gerekli görülürse ilgili üyelik tamamen kapatılacaktır.

Zararlı Alışkanlıklar

Türkiye Cumhuriyeti içerisinde satışı veya kullanımı reçeteye bağlı olarak gerçekleşmekte olan her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına girmekte olan ve aynı zamanda bağımlılık yaratan maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi gibi video, içerik ve yorumlar hiçbir uyarı olmaksızın Onay Verildi tarafından kaldırılacaktır. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayanaraktan gerekli işlemler Onay Verildi tarafından kurala uymayan kişi için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Şiddet Eylemi

Onay Verildi olarak şiddet kesin olarak yaşam, insan ilişkileri, telefon ve bilgisayarlarınızdan kesinlikle uzak tutmak istemekteyiz. İnsan, hayvan ayırt etmeksizin acı çektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın içerisinde yer almamaktadır. Onay Verildi olarak canlı statüsünde yer alan geçerliliğini koruyarak yaralama, öldürme, parçalama, vahşet gibi insan psikolojisi ciddi sakıncalar içerisine sokacak vb. Şiddet eylemi barındıran her türlü içerik bütünlüğünü (video, içerik, yorum) Onay Verildi tarafından uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayanaraktan gerekli işlemler Onay Verildi tarafından kurala uymayan kişi için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Silah ve Patlayıcı Madde

Türkiye Cumhuriyeti yasa ve sınırları içerisinde yasa dışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişki barındıran her türlü içerik bütünlüğünü (video, içerik, yorum) Onay Verildi tarafından uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayanaraktan gerekli işlemler Onay Verildi tarafından kurala uymayan kişi için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Resmi İçerik

Türkiye Cumhuriyeti yasa ve sınırları içerisinde görüntü, fotoğraf gibi yayın benzeri araçların izin verilmeyen askeri veya diğer resmi kurumlara ait içerikler (video, içerik, yorum) Onay Verildi tarafından uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayanaraktan gerekli işlemler Onay Verildi tarafından kurala uymayan kişi için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Herhangi bir kimseye ait olan fikri ve sınai mülkiyet haklarının tarafından korunması adına gerekli özveri gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsam içerisinde Onay Verildi kullanıcıları sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) İçeriği Siteye yükleyebilmektedir. Eğer ki Onay Verildi kullanıcısı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer Kullanıcılar dâhil olmak üzere) ait olan içerikleri (video, fotoğraf, resim, yazı ) vb. söz konusu hak sahiplerinin izni olmadan kopyalama, kullanma, yayınlama, dağıtma, umuma iletirse, Onay Verildi ihlale konu olan içerik veya içerikleri Onay Verildi yönetimi tarafından sorgusuz sualsiz bir şekilde kaldırılacaktır. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Onay Verildi kullanıcı yada kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğacak olan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat kendileri sorumludurlar. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayanaraktan gerekli işlemler Onay Verildi tarafından kurala uymayan kişi için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Siyaset veya Dini İçerik

Onay Verildi olarak her siyasi görüş ve her dine saygı duymaktayız. Fakat bu durumu suistimal edilmesini kesinlikle istememekteyiz. Bundan dolayı siyasi veya dini içerik (makaleler, videolar ve yorumlar) hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Onay Verildi yönetimi tarafından sorgusuz sualsiz bir şekilde kaldırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayanaraktan gerekli işlemler Onay Verildi tarafından kurala uymayan kişi için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Yasal İhlal

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olarak suç görülen fiilleri öven, suça teşvik, ticari olarak haksız rekabete neden olmakta olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtımı gibi tüm içerikler Onay Verildi yönetimi tarafından koşulsuz ve uyarı olmaksızın silinecektir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına dayanaraktan gerekli işlemler Onay Verildi tarafından kurala uymayan kişi için gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır.

Aynı zamanda yukarıdaki tüm kurallar, Onay Verildi kullanıcıları tarafından sitede yapılan yorum ve yüklenen imajların tümünü kapsamaktadır.

Kullanıcı Şikâyeti

Onay Verildi ’nin içerik ve kullanıcı sayısının fazla olması nedeniyle nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının gözden kaçırma durumu halinde bizleri uyarmak adına sikayet@onayverildi.com adresi üzerinden şikayet departmanımıza bildirilen durum tarafımızca incelenerek dikkate alınarak ve aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

Yasal Sorumluluk

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle beraberinde gerçek kişi kullanıcılar 18 yaşından (on sekiz yaşından) büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olmakla beraberinde tüzel kişi kullanıcılar ise, bu sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Ayrıca kullanıcılar, sözleşmeyi kabul ederek siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, sitede sağlanan hizmetlerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşme ile üyeler, siteye ekledikleri içeriklerin, yorumların ve videoların Onay Verildi tarafından kullanılmasını ve Onay Verildi’nin bu videoları üçüncü mecra/kişilere çoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kişisel kullanım dışında veya ticari amaçlı olarak herhangi bir Onay Verildi’ye ait içeriği, Onay Verildi’nin yazılı izni olmadan kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama hakkı bulunmamaktadır.

Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan kendisi sorumludur. Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilumum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdürler. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’ ile uyumlu olması güvencesinden kendisi sorumludur.

Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. Onay Verildi uygun gördüğü takdirde, bu gibi durumlarda, sizin yetki vermenize gerek olmadan mevcut talebi yerine getirme hakkı vardır. Onay Verildi, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,

(a) eğer gerekli görürse,

(b) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya

(c) kendi haklarını korumak için

bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görebilmektedir.

Onay Verildi sitedeki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirlik belli bir amaca uygunluğu ve sitede yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Onay Verildi’nin, işbirliği içerisinde bulunmakta olan kurumların, Onay Verildi’nin çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Onay Verildi’nin, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Onay Verildi’nin site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmemektedir.

Onay Verildi, web sitesinde sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. Onay Verildi’nin, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilme hakkı mevcuttur. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Onay Verildi’nin kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu kesinlikle yoktur.

Kullanıcı, Onay Verildi sitesini kullanarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, zaman içinde Onay Verildi tarafından güncellenebilir. kullanıcılar, siteye her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Onay Verildi Yönetimi olarak Duyarlılığınız adına teşekkür ederiz.